Tag: #Diya@9pm

કન્ક્લ્યુઝન્સ આર ડેન્જરસ

આઈ નો ધેટ ‘કન્ક્લ્યુઝન્સ આર ડેન્જરસ’. કોઈપણ પરીસ્થિતિ, ઘટના કે વ્યક્તિ વિશે કોઈપણ નિષ્કર્ષ પર આવવું, એ ખતરનાક છે. પણ તેમ છતાં ઓવર અ પીરીયડ ઓફ ટાઈમ, હું એવું માનવા લાગ્યો છું કે દરેક ઘટનાની પાછળ એક વિજ્ઞાન રહેલું હોય છે. ‘એવરીથિંગ ઈઝ સાયન્સ એન્ડ સાયન્સ ઈઝ એવરીથિંગ’. […]