Category: Dr. Arti Rupani

શિશુ મંદિર

“એ જ રંગ રૂપ..! એ જ નાક નકશો.. એ જ જાણે ઘૂઘરી રણકતી હોય એવો મધુર અવાજ.. પણ ચહેરા પરની આભા અલગ..! પુખ્તતા અલગ.. નટખટપણું ને અલ્લડતા જાણે ક્યાંય ચાલ્યા ગયા હતાં. 10 વર્ષનાં થર ચડાવી દઈએ તો સૂચિ આવી જ લાગતી હોવી જોઈએ..” સૂચિને ઓળખવામાં કદંબની ભૂલ […]

અડશો માં

“એ અડેલી છે.. આપણાથી એને ના અડાય, અભડાઈ જઈએ..” “અમુક દિવસોમાં આપણાંથી સેવા ના થાય. જન્મનું પિંદરૂ ને મરણનું ય સૂતક લાગે, ત્યારે પૂજા ના કરાય.” “એ અમુક જ્ઞાતિનાં છે. એને પાણી દૂરથી અપાય. સ્પર્શ ના કરાય.” “માસિક ધર્મ દરમ્યાન એણે ઘરમાં અડી લીધું.. ઓહો..! અપરાધ થઈ ગયો..! […]