Day: January 31, 2021

નિરાંત

તારો પડછાયો રાતની નિરાંત. તારા સ્મરણ એકાંતની નિરાંત. જીવવાનું એકમાત્ર કારણ છે તું, નહીં ભૂલવાની વાતની નિરાંત. નથી તું પણ છે જ, ક્યાં જઈશ ? ના જુદા થાય તે સાથની નિરાંત. ચિંગારી છે હજુ, અજવાળું થશે, આશભરી પ્રેમ-રાખની નિરાંત. સ્મરણ થકી જ જીવશે ‘અખ્તર’ મળી ગયેલા તે ઈલાજની […]