Dilip Ghaswala

પલળવું જોઈએ

પામવા ઈશ્વર ને ભીતરથી પલળવું જોઈએ;
સૂર્યને નભમાં જઈ કેવળ પ્રજળવું જોઈએ.

શબ્દ ત્યારે પીગળે, પીડા પ્રસવની ભોગવો;
આ પ્રખર તાપે કનક માફક પીગળવું જોઈએ.

વ્હાલની વેલી એ ચડવું છે ? જરા થોભો સખી;
ઋજુ નમણો ઢાળ નીરખી ને જ ઢળવું જોઈએ.

અલવિદા ખુદ કાળ ને કહેવા સમય થંભી જતો :
પ્રેમથી આપે સમયસર યાર વળવું જોઈએ .

જો કળીને કોઈ પીંખે તો ન શાંતિ રાખતા,
છે રગોમાં લોહી તો લોહી ઉકળવું જોઈએ

-દિલીપ વી ઘાસવાલા

Categories: Dilip Ghaswala

Leave a Reply