Dr. Akhtar Khatri

તારું નામ છે

જીંદગીનું સરનામું, એ તારું નામ છે,
સરસ અને મજાનું, એ તારું નામ છે.

સેંકડો કવિતાઓ લખી મેં જેની પર,
સુંદર રંગીન પાનું, એ તારું નામ છે.

કર્યું બધું જ તને અર્પણ ને હ્રદયમાં,
ધબકે જે છાનુંછાનું, એ તારું નામ છે.

ન નિહાળું તારા સિવાય કશું પણ હું,
કારણ ન એનું જાણું, એ તારું નામ છે.

અર્ચના કરે છે ‘#અખ્તર’ જેની કાયમ,
સ્વરૂપ પ્રભુનું નાનું, એ તારું નામ છે.

-Dr. Akhtar Khatri

Categories: Dr. Akhtar Khatri

Leave a Reply