Dilip Ghaswala

વ્હાલ

રંગ પર્વ મુબારક..

કહ્યું હતું ફક્ત રંગથી રમજો ઑણ સાલ ,
તમે તો છાંટયું પિચકારીથી વ્હાલ.

ઉરમાં ઉમટી પડ્યું રંગીન પુર,
અંગ અંગ ઝંકૃત થઈ નાચે નૂપુર.

રંગ ભીનું જોબન ભીંજાયું , થઈ જવાયું ન્યાલ,
તમે તો છાંટયું પિચકારીથી વ્હાલ.

છાંટો રંગો , એને અંગેઅંગ આજ ગોરી,
કરો ભીની એને એવી, આજ ના જાય એ કોરી.

ગાલ સાથે ગાલ ઘસીને ઉડાડો ગુલાલ,
તમે તો પિચકારીથી છાંટયું વ્હાલ.

-દિલીપ વી ઘાસવાળા

Categories: Dilip Ghaswala

Leave a Reply