Poems / कविताए

પાણી પુરી

પાણીપુરી ઉપર હળવી ગઝલ

મોમાં તુ લાવે પાણી,
ઉપરથી સાવ કાણી,
સૌના દિલે સમાણી,
ફૂટપાથની ઓ રાણી.

કદમાં ભલે તું નાની છે,
સ્વાદમાં સવાઇ,
જીભને બતાવે પાણી,
ફૂટપાથની ઓ રાણી.

આબાલ વૃદ્ધ તને સહુ
લારી ઉપર જુએ તો,
થઇ જાય પાણી પાણી,
ફૂટપાથની ઓ રાણી.

પાણીપુરી ની આગળ,
કશું કોઇનુ ન ચાલે.
ઉતારે ભલભલાનું પાણી,
ફૂટપાથની ઓ રાણી.

 

2 replies »

Leave a Reply