Day: December 1, 2019

એ ત્રણ વિના…

દેવ, દરિયો ને દરબાર એ ત્રણ વિના પૈસો નહીં. આધિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિ એ ત્રણ વિના દુઃખ નહીં. જ્ઞાન, ભક્તિ ને વૈરાગ્ય એ ત્રણ વિના શાંતિ નહીં. ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને લય એ ત્રણ વિના જગતનાં ખેલ નહીં. સેગ, સરિયો ને પોપટો એ ત્રણ વિના ધાન્ય નહીં. વા, ઘા […]