Day: November 7, 2019

શિક્ષણ

માનવને માનવ બનાવે શિક્ષણ, જીવનને મધુવન બનાવે શિક્ષણ, વમળમાં અટવાય જયારે જીંદગી; સચ્ચાઈના રસ્તે ચલાવે શિક્ષણ, આપે દર્દ માનવીય વૃત્તિ જયારે; સહજ સર્વ એ જતાવે શિક્ષણ, આમ, તો શીખવે સૌ સોહામણું; ને રડતા રડતા હસાવે શિક્ષણ, ભાસે ભયંકર સમગ્ર વિશ્વ જયારે; જીવમાત્રમાં ઇશ્વર બતાવે શિક્ષણ. -પાયલ ઉનડકટ