Day: April 15, 2014

ન્હોતી ખબર

ન્હોતી ખબર સમયની સાથે તુંએ ફરી જશે ન્હોતી ખબર મળવુય તને સપનુ બની જશે લાગ્યું’તુ હમણાં જ થઇ’તી સવાર સંબંધની ન્હોતી ખબર સાંજ આટલી જલ્દી ઢળી જશે વાદળ વાયદાના ઘેરાયા’તા કાળા ડીબાંગ ન્હોતી ખબર વરસ્યા વગર પાછા ફરી જશે જોયુ છતાં ના જોયું જે મેં કર્યું’તું ઘણું બધું […]