THINKING TIME / सोच का समंदर

….તો શું કરવું ?

સાપ કરડે તો દવા થાય ,
ખાલીપો કરડે તો શું કરવું ?

ભૂત વળગે તો મંતર થાય ,
લોભ વળગે તો શું કરવું ?

પાણી છલકે તો ઢોળી દેવાય ,
લાચારી છલકે તો શું કરવું

આગ ભડકે તો પાણી નખાય ,
ઇચ્છાઓ ભડકે તો શું કરવું ?

માલ ખડકે તો વેચી દેવાય ,
ચિંતાઓ ખડકે તો શું કરવું ?

વિચાર અટકે તો ફરીથી કરાય ,
શ્વાસ અટકે તો શું કરવું ?

ગળું તરસે તો પાણી પીવાય ,
દિલ તરસે તો શું કરવું ?

ઘર સળગે તો વીમો લેવાય ,
સપના સળગે તો  શું કરવું ?

આભ વરસે તો છત્રી લેવાય ,
આંખો વરસે to શું કરવું ?

સિંહ ગરજે તો ભાગી જવાય ,
અહંકાર ગરજે તો શું કરવું ?

શરીર ભડકે તો રોકી લેવાય ,
મન ભડકે તો શું કરવું ?

કાંટો ખટકે તો કાઢી લેવાય ,
કોઈ વાત ખટકે તો શું કરવું ?

માણસ મલકે તો ખુશી થાય ,
મૌત મલકે તો શું કરવું ?

પીડા છલકે તો ગોળી લેવાય ,
વેદના છલકે તો શું કરવું ?

અજગર જકડે તો છૂટી જવાય ,
લત જકડે તો શું કરવું ?

પોલીસ પકડે તો જામીન થાય ,
જીદ પકડે તો શું કરવું…!!!

3 replies »

 1. મનવીની સામાન્ય નબળાઈઓ “…….તો શું કરવું ?” માં પ્રાક્ટ્ય પામી છે ત્યારે અંગત સ્તરે થયેલા મનોભાવો સહજ શ્બ્દ-દેહે આમ આકારિત થયા અને “પ્રશ્ન-કાવ્ય” સામે ” :- ‘શેર’ કરું છું :

  “શું કરું?”

  મન ફરી સ્મરણ ને શરણ થાય તો શું કરું?
  મન સાવ ત્રસ્ત ને તરલ થાય તો શું કરું?
  ભીતર સ્પર્શના સાપ સળવળે તો શું કરું?
  ટહુકા ટોળાં થઈને ટળવળે તો શું કરું?
  લાગણીઓ બની જાય શબ્દો તો શું કરું?
  ઘણા શબ્દોને પ્રાસ ન જડે તો શું કરું?
  મારી તરસોનો હ્રાસ ન થાય તો શું કરું?
  વારંવાર પ્રશ્ન તો એકજ ‘શું કરું’ ‘શું કરું?’ ”

  -લા’ કાંત / ૧૨-૨-૧૪

 2. ….તો શું કરવું ?…… [ આ કરવું ]

  સાપ કરડે તો દવા થાય ,
  ખાલીપો કરડે તો શું કરવું ? [ મનને ગમતી આનંદ-દાયી પ્રવ્રુતિ કરવી ]
  ભૂત વળગે તો મંતર થાય ,
  લોભ વળગે તો શું કરવું ? [ દાન આપવું ]
  પાણી છલકે તો ઢોળી દેવાય ,
  લાચારી છલકે તો શું કરવું [ નમી પડવું ]
  આગ ભડકે તો પાણી નખાય ,
  ઇચ્છાઓ ભડકે તો શું કરવું ? [ પ્રાણાયામ કરવા ]
  માલ ખડકે તો વેચી દેવાય ,
  ચિંતાઓ ખડકે તો શું કરવું? [ પ્રાર્થના કરવી ]

  વિચાર અટકે તો ફરીથી કરાય ,
  શ્વાસ અટકે તો શું કરવું ? [ પ્રણાયામ કરવા / કંઇ ન થાય ! ]
  ગળું તરસે તો પાણી પીવાય ,
  દિલ તરસે તો શું કરવું ? [ પ્રિયજન સાથે વાત કરી લેવી ]
  ઘર સળગે તો વીમો લેવાય ,
  સપના સળગે તો શું કરવું ? [ પ્રયત્નો જારી રાખવા ]
  આભ વરસે તો છત્રી લેવાય ,
  આંખો વરસે તો શું કરવું ? [ કો’ક યારનો ખભો શોધી રડી લેવું / કંઈ ન કરવુ! ]
  સિંહ ગરજે તો ભાગી જવાય ,
  અહંકાર ગરજે તો શું કરવું ? [ પોતાને લાફો ચોડી દેવો ]
  શરીર ભડકે તો રોકી લેવાય ,
  મન ભડકે તો શું કરવું ? [ એક સાથે બે ગ્લાસ પાણી પી લેવુ ]
  કાંટો ખટકે તો કાઢી લેવાય ,
  કોઈ વાત ખટકે તો શું કરવું ? [ સત-સંગ કરવો ]
  માણસ મલકે તો ખુશી થાય ,
  મૌત મલકે તો શું કરવું ? [ શું થાય? મલકવા દેવું ]
  પીડા છલકે તો ગોળી લેવાય ,
  વેદના છલકે તો શું કરવું ? [ પ્રિયજન સાથે વાત કરી લેવી / કો’ક યારનો ખભો શોધી રડી લેવું ]
  અજગર જકડે તો છૂટી જવાય ,
  લત જકડે તો શું કરવું ? [ થાય ઈ કરી લેવું / હરિનામ=મંત્રજાપ કરી લેવા ]
  પોલીસ પકડે તો જામીન થાય ,
  જીદ પકડે તો શું કરવું…!!! [ આપણે છોડી દેવું / સ્થાન બ્વદલી લેવું ]

  –લા’કાંત / ૧૨-૨-૧૪

 3. *….**તો શું કરવું** ?…..**.* *આ કરવું*

  સાપ કરડે તો દવા થાય ,
  ખાલીપો કરડે તો શું કરવું *?** [ મનને ગમતી આનંદ-દાયી પ્રવ્રુતિ કરવી ]*

  ભૂત વળગે તો મંતર થાય ,
  લોભ વળગે તો શું કરવું *?** [ દાન આપવું ]*

  પાણી છલકે તો ઢોળી દેવાય ,
  લાચારી છલકે તો શું કરવું *[ નમી પડવું ]*

  આગ ભડકે તો પાણી નખાય ,
  ઇચ્છાઓ ભડકે તો શું કરવું *?** [ પ્રાણાયામ કરવા ]*

  માલ ખડકે તો વેચી દેવાય ,

  ચિંતાઓ ખડકે તો શું કરવું*?** [ **પ્રાર્થના કરવી ] *

  વિચાર અટકે તો ફરીથી કરાય ,
  શ્વાસ અટકે તો શું કરવું ? *[ પ્રણાયામ કરવા / કંઇ ન થાય ! ]*

  ગળું તરસે તો પાણી પીવાય ,
  દિલ તરસે તો શું કરવું ? *[ પ્રિયજન સાથે વાત કરી લેવી ] *

  ઘર સળગે તો વીમો લેવાય ,
  સપના સળગે તો શું કરવું ? *[ પ્રયત્નો જારી રાખવા ]*

  આભ વરસે તો છત્રી લેવાય ,
  આંખો વરસે તો શું કરવું ? *[ કો’ક યારનો ખભો શોધી રડી લેવું / કંઈ ન
  કરવુ! ]*

  સિંહ ગરજે તો ભાગી જવાય ,
  અહંકાર ગરજે તો શું કરવું *?** [ પોતાને લાફો ચોડી દેવો ]*

  શરીર ભડકે તો રોકી લેવાય ,
  મન ભડકે તો શું કરવું ? *[ એક સાથે બે ગ્લાસ પાણી પી લેવુ ]*

  કાંટો ખટકે તો કાઢી લેવાય ,
  કોઈ વાત ખટકે તો શું કરવું *?** [ સત-સંગ કરવો ]*

  માણસ મલકે તો ખુશી થાય ,
  મૌત મલકે તો શું કરવું *?** [ શું થાય? મલકવા દેવું ]*

  પીડા છલકે તો ગોળી લેવાય ,
  વેદના છલકે તો શું કરવું ? *[ પ્રિયજન સાથે વાત કરી લેવી / કો’ક યારનો
  ખભો શોધી રડી લેવું ]*

  અજગર જકડે તો છૂટી જવાય ,
  લત જકડે તો શું કરવું *?** [ થાય ઈ કરી લેવું / હરિનામ=મંત્રજાપ કરી
  લેવા ]*

  પોલીસ પકડે તો જામીન થાય ,
  જીદ પકડે તો શું કરવું*…!!!** [ આપણે છોડી દેવું / સ્થાન બ્વદલી લેવું ]*

  *One Response to ….**તો શું કરવું** ?** // **La’ Kant** // **February
  12, 2014 at 7:42 pm*

  *=========================================================**મા**નવીની
  સામાન્ય નબળાઈઓ **“…….**તો શું કરવું **?” **માં પ્રાક્ટ્ય પામી છે ત્યારે
  અંગત સ્તરે થયેલા મનોભાવો સહજ શ્બ્દ-દેહે આમ આકારિત થયા અને **“**પ્રશ્ન-કાવ્ય**”
  **સામે **” :- ‘**શેર**’ **કરું છું :*

  *“**શું કરું**?”*

  *મન ફરી સ્મરણ ને શરણ થાય તો શું કરું*
  *? **મન સાવ ત્રસ્ત ને તરલ થાય તો શું કરું*
  *? **ભીતર સ્પર્શના સાપ સળવળે તો શું કરું*
  *? **ટહુકા ટોળાં થઈને ટળવળે તો શું કરું*
  *? **લાગણીઓ બની જાય શબ્દો તો શું કરું*
  *? **ઘણા શબ્દોને પ્રાસ ન જડે તો શું કરું*
  *? **મારી તરસોનો હ્રાસ ન થાય તો શું કરું*
  *? **વારંવાર પ્રશ્ન તો એકજ **‘**શું કરું**’ ‘**શું કરું**?’ ”* */ **-**લા**’
  **કાંત / ૧૨-૨-૧૪*

  *< SHARING ENRICHES"… Just DO IT.*
  *Love is sharing. love is expansion. You can’t but love because you want to
  expand. And nature of life is to expand. But we have learned and cultured
  all our habits to restrain ourselves and that is why the Divine Love is not
  manifesting in our life fully.]** SS R.Shankar
  *

  *La’KANT,[L.M.THAKKAR , Res.Phone:0251-2450888] / 09320773606 .*….
  *[.Please don’t accept a second friendship demand from me, I have only one
  account.]*

Leave a Reply