KIDS ZONE / बच्चो के लिए

Osama Laden – poem in Gujarati

Osama Laden – poem in Gujarati

EK HATO OSSAAMAA..

PADIYO MOTAA LOCHAAMAA

PAADYAA TOWER AMERICAMAA

PACHI BHAAGYO GUFAAMAA

BOMB PADYAA GUFAAMAA

TOYE BACHI GAYO OSSAAMMAA

PAKISTAN KAHE AAVIJAA ANE RAHE MOJ MAJAAMAA

KOY NAHIN AAVE AHIN TAARI KHOJMAA

TYAAN AAVYO OBAAMAA

AKKAL HATI E DOBAAMAA

GOTI LIDHO OSSAAMAA

GOLI MAARI DIDHI MAATHAAMAA

ANE NAAKHI DIDHO DARYAAMAA

MARI GAYO OSSAAMAA

RAAJI THAYO OBAAMAA

BADHAAYE JOYUN TV MAA..

( mobile par thi post kari hova thi gujarati ma type nathi kari sakyo)

1 reply »

Leave a Reply