Dr. Akhtar Khatri

કાશ આ જિંદગી થોડી સહેલી હોત,

કાશ આ જિંદગી થોડી સહેલી હોત,
સુખ તરફ થોડીક વધુ ઢળેલી હોત,

નશો જો હોત સફળતાઓનો કદાચ,
પીધા વગર જ અમને ચઢેલી હોત.

હું હોત ને ફક્ત મારી દુનિયા બસ,
પછી ક્યાં કોઈની પણ પડેલી હોત.

ના રહેતે કોઈ પણ કમી જિંદગીમાં,
આ મારી કિસ્મત સોને મઢેલી હોત.

ફરિયાદ નથી બસ અપેક્ષા છે મારી,
‘અખ્તર’ ઈશ્વરે કાશ સાંભળેલી હોત.

Leave a Reply