Dr. Akhtar Khatri

તો સારુ.

હવે તે અહીં પાછા વળે તો સારુ,
જિંદગી મને પાછી મળે તો સારુ.

તે પણ રડતા તો હશે ચોક્કસ,
વિરહની આ ઘડી ટળે તો સારુ.

દુનિયા તો સમજી જ ન શકી,
ઈશ્વર આ દુખને કળે તો સારુ.

સુખનુ પલડુ હલકુ જ રહ્યુ છે,
પલડુ આ બાજુ ઢળે તો સારુ.

બહું વેદના છે વિરહની ‘અખ્તર’,
મિલન હવે થોડુ ભળે તો સારુ.

Leave a Reply