Sense stories / बोध कथाए

ઈશ્વર કોઈપણ સ્વરૂપે, ગમે ત્યાં તમારી સાથે હોઈ શકે છે….

ઈશ્વર કોઈપણ સ્વરૂપે, ગમે ત્યાં તમારી સાથે હોઈ શકે છે….
મત્સ્યવેધની પહેલાની ક્ષણોએ અર્જુને કૃષ્ણને સખાભાવે મદદ કરવા કહ્યું.
કૃષ્ણે કહ્યું કે, “બસ, તીર ઉઠાવ, પાણીમાં નજર નાખ, અને માછલીની આંખ વીંધી નાખ”
અર્જુન પૂછે છે, “જો બધું હું કરીશ તો તમે શું કરશો ?”
કૃષ્ણ સુંદર જવાબ આપે છે, “તું પાણીમાં જોઈ મત્સ્યની આંખનું નિશાન લઈશ ત્યારે, જળને સ્થિર રાખવાનું કાર્ય હું કરીશ.”
ઈશ્વર કોઈપણ સ્વરૂપે, ગમે ત્યાં તમારી સાથે હોઈ શકે છે….

Leave a Reply