Poems / कविताए

ચંદ્રની તકલીફ

ચંદ્રની તકલીફ
આજે સમજ્યો છું
તારા ગયા પછી,
ચાંદની ચંદ્રને છોડી
રોજ જતી હશે આમ જ

જેમ હું અડધો થઈ
ગયો છું તારા વીના
ચંદ્ર પણ કપાતો
જાય છે ધીરે ધીરે
અને જેમ જેમ ચાંદની

પાછી ફરતી જાય
ફરી ચંદ્ર તેના મૂળ
આકારમાં આવતો જાય
પણ જેમ ચાંદની
જેમ પાછી ફરે તેમ તુય
પાછી ફરીશ કદી ?
હું ફરી સંપૂર્ણ થઈ શકીશ કદી ?

Leave a Reply