THINKING TIME / सोच का समंदर

જીવનના ૫ સત્ય

૧. માં સિવાય કોઈ વફાદાર નથી.

૨. ગરીબનો કોઈ મિત્ર નથી.
 
૩. લોકો સિરત* નહીં સારી સૂરત જ જુવે છે.
 
૪. ઈજ્જત માણસની નહીં પૈસાની જ થાય છે.
 
૫. જેને સૌથી વધુ પ્રેમ કરો તે જ સૌથી વધુ દુ:ખ આપે છે.
 
( *સિરત = માથા નો મુગટ )

1 reply »

Leave a Reply