SHORT STORIES / लघु-कथाए

ચમત્કારની કીમ્મત

નાનકડી ટેસે એના બેડરુમના ક્લોઝેટમાં એની સોગાત સંતાડવાની છુપી જગ્યામાંથી પોતાની ગોળીઓની, કાચની બરણી, ચોરી છુપીથી બહાર કાઢી. ફર્શ ઉપર તેણે તેની મહામુલી સંપદા ઠાલવી અને કાળજીપુર્વક એકે એક સેન્ટ ગણ્યો. સહેજ પણ ભુલ ન થાય એ માટે તેણે ત્રણ વખત પોતાની સમસ્ત મુડી ગણી જોઈ. આમાં કોઈ ગફલત ન થવી જોઈએ. રકમ બરાબર ગણાવી જોઈએ. જીવન મરણનો સવાલ હતો!

એણે બધા સીક્કા પાછા બરણીમાં મુકી દીધા અને તેનું ઢાંકણું ખુલી ન જાય તેમ બરાબર વાસી દીધું. ઘરના પાછલા બારણેથી, ચોરીછુપીથી, તે બહાર નીકળી અને ઘરથી છ બ્લોક દુર આવેલી, રેક્સલની દવાની દુકાને ઝટપટ પહોંચી ગઈ. દુકાનના બારણાંની ઉપર, એક રેડ ઈન્ડીયન સરદારનું, તેને ઘણું જાણીતું, અને પ્રભાવશાળી ચીત્ર જોઈ, તે હરખની મારી, દુકાનમાં પ્રવેશી. તે ચીત્ર જોઈ તેનો વીશ્વાસ દ્રઢ થયો કે, તેનું કામ ચોક્કસ થઈ જશે.

તેણે દુકાનદારનું ધ્યાન પોતાની તરફ જાય તેની ધીરજપુર્વક રાહ જોઈ. પણ કાઉન્ટર બહુ ઉંચું હતું. ટેસે તેના પગ મચડી સેન્ડલનો અવાજ કર્યો. પણ દુકાનદાર તો એની બાજુમાં ઉભેલા સજ્જનની સાથે વાતમાં મશગુલ  હતો. એને કાંઈ ખબર ન પડી. ટેસે ગળું ખાલી ખાલી ખંખેર્યું. પણ તેની પણ કોઈ અસર ન થઈ. છેવટે તેણે બરણીમાંથી એક ક્વાર્ટર બહાર કાઢ્યો; અને કાચના કાઉન્ટર સાથે અથડાવ્યો.

હવે એનું કામ થઈ ગયું!

દુકાનદારે નીચા વળીને કટાળા ભરેલા સ્વરે તેને પુછ્યું,” તારે શું જોઈએ છે? જોતી નથી હું શીકાગો રહેતા મારા આ ભાઈ સાથે અગત્યની વાત કરી રહ્યો છું? કેટલા વર્ષે એ મને મળવા આવ્યો છે?”

ટેસે પણ એવા જ કંટાળા ભરેલા સ્વરે જવાબ આપ્યો,” હું પણ મારા ભાઈ અંગે જ તમારી સાથે વાત કરવા માંગું છું.” રડમસ અવાજે તેણે ઉમેર્યું, “ એ બહુ જ માંદો છે; અને મારે એને માટે ચમત્કાર ખરીદવો છે!”

દુકાનદારે સમજણ ન પડતાં કહ્યું,” તું શું કહે છે? “

“ તેનું નામ એન્ડ્રુ છે. એના મગજમાં કાંઈક ગંભીર બીમારી છે; અને ડેડી કહે છે કે, કોઈ ચમત્કાર જ તેને બચાવી શકશે. હવે તમે મને જલદી કહો, ચમત્કારની કીમ્મત શી છે.”

દુકાનદારને હવે આ નાનકડી બાળા માટે થોડીક સહાનુભુતી થઈ, તેણે ધીમા અને શાંત અવાજમાં કહ્યું,”બેબી! અમે અહીં ચમત્કાર વેચતા નથી. તારી વાત જાણીને મને દીલગીરી થાય છે, પણ હું તને કાંઈ મદદ કરી શકું તેમ નથી.”

“ સાંભળો, મારી પાસે આટલા બધા સીક્કા છે. હું ચમત્કારની રકમ પુરેપુરી ચુકવી દઈશ. જો આટલા પુરતા ન હોય તો બીજા પણ લઈ આવીશ. પણ તમે મને કહો, એની કીમ્મત કેટલી થશે?” – ટેસે ગળગળા અવાજમાં કહ્યું.

દુકાનદારની બાજુમાં તેનો ભાઈ ઉભો હતો. તે કાઉન્ટરની બહાર આવ્યો. તેણે ટેસને પુછ્યું,” તારા ભાઈને કઈ જાતના ચમત્કારની જરુર છે?”

નાનકડી ટેસે એનું માથું ઉંચું કરીને કહ્યું,” એ તો મને ખબર નથી. મને તો એટલી જ ખબર છે કે, એ બહુ જ માંદો છે. મમ્મી કહે છે કે, એને કાંઈક ઓપરેશનની જરુર છે. પ્ણ ડેડી પાસે એ માટે રકમ નથી. એટલે મારે એ માટે મારી બધી બચત વાપરી નાંખવી છે. “ ”તારી પાસે કેટલી રકમ છે?” શીકાગોથી આવેલા સજ્જને પુછ્યું.

ટેસે, ધીમા પણ આશાભર્યા અવાજે જવાબ આપ્યો,”બરાબર એક ડોલર અને અગીયાર સેન્ટ છે. મારી પાસે બધા મળીને આટલા જ છે. પણ જરુર હોય તો હું ગમે તેમ કરીને બીજા લાવી દઈશ.”

પેલાએ જવાબ આપ્યો,”અરે વાહ! શું વાત છે? એક ડોલર અને અગીયાર સેન્ટ? તારા નાના ભાઈને બચાવી લેવાનો ચમત્કાર બરાબર આટલી જ કીમ્મતમાં તો મળે છે!”

એણે એક હાથમાં રકમ લીધી અને બીજા હાથમાં ટેસનો મોજાં પહેરેલો હાથ પકડ્યો, અને કહ્યું,” ચાલ, મને તારે ઘેર લઈ જા. મારે તારા નાના ભાઈને જોવો છે , અને તારા ડેડી મમ્મીને મળવું છે. જોઉં તો ખરો, એને કેવા ચમત્કારની જરુર છે? પણ તારા ડેડી મમ્મીને કહીશ નહીં કે, તેં આ રકમ મને આપી છે. નહીં તો ચમત્કાર કામ નહીં કરે. ”

રુઆબદાર કપડા પહેરેલા તે સજ્જન, મગજના ઓપરેશનના નીષ્ણાત ડો. કાર્લટન આર્મસ્ટ્રોન્ગ હતા. એન્ડ્રુનું ઓપરેશન એમણે કોઈ રકમ લીધા વગર કરી આપ્યું અને એન્ડ્રુ જલદી સાજો પણ થઈ ગયો.

ડેડી અને મમ્મી તો આ અજાયબ ઘટનાની ચર્ચા કરતાં થાકતાં ન હતાં,

“કેવો દયાળુ ડોક્ટર! ખરેખર ચમત્કાર કરી નાંખ્યો.”

ટેસ મનમાં ને મનમાં મલકાતી હતી. તેને એકલીને જ ખબર હતી કે, ‘ચમત્કારની કીમ્મત બરાબર એક ડોલર અને અગીયાર સેન્ટ હોય છે! અને એના વહાલા ભાઈ માટેનો એનો પ્રેમ.”

1 reply »

Leave a Reply