Day: October 25, 2012

જો આજે રાવણ હોત તો ??

જો આજે રાવણ હોત તો ?? તો બિચારો એ દસ દસ માથા લઇ ને ક્યાં ક્યાં ફરત… જો એ કોઈ રેસ્ટોરન્ટ માં જમવા જાત તો દસે દસ મોં ની અલગ અલગ ડીમાંડ હોત…કોઈક ને ચાઇનીઝ ખાવું હોઈ, કોઈક ને નોનવેજ ખાવું હોઈ , કોઈક ને પંજાબની ખાવું હોઈ […]