Very Nice

“મા” “મા” “મા”

“મા” “મા” “મા”
બોલતા શીખ્યો તો મારો પેહલો શબ્દ હતો”મા”.,
સાઈકલ પરથી પડ્યો તો રડીને બોલ્યો ” ઓયમા “
સ્કૂલે જતા જતા રોજ કેહતો ” બાઇ બાઇ મા ‘
મિત્રો ને હમેશાં ખુશીથી કેહતો ” આ તો મારી મા”
ભાઈ બેહનો ને જગડી ને કેહતો ” મારી એકલાની મા “
કોલેજ થી ફરવા જવું હોય તો કેહતો ” પ્લીઝ , મા “
પપ્પા ગુસ્સો કરે તો તુરંત કેહતો ” જો ને, મા “
ફોરેન ગયો તો યાદ આવતી ” હમેશાં તારી,મા”
સંસારિક મુંજવણ થી ઘેરાયો તો મનમાં કહ્યું ” હવે શું થશેમા ?”
પણ તે હમેશાં હિંમત આપીને એમજ કહ્યું”ખમ્માંમા ખમ્માં “
આજે દિલ ખોલીને કેહવા માંગું છું”ઓરે મા “
ક્યારેય ભૂલથી પણ તારું દિલ દુખાવ્યુંહ હોય તો ” માફ કરજે મા”
ઝીંદગી ની આખરી ખ્વાઈશ રેહશે કે દર જન્મ માં બને ” તૂજ મારી મા ” ..!!

Categories: Very Nice

Tagged as:

Leave a Reply