Day: May 18, 2012

પપ્પાને જોઈએ પરિણામ

પપ્પાને જોઈએ પરિણામ ને મમ્મીને જોઈએ હોમવર્ક છે ઘરમાં બધું જ છતાંય મને લાગે એ નર્ક પપ્પાને મોટો ઍન્જિનિયર ને મમ્મીને જોઈએ ડૉક્ટર હું તો છું દીકરો કે પછી હૅલિકોપ્ટર ? ભણવું મારે શું ભવિષ્યમાં એ નક્કી કરે છે કોણ ? નથી હું એકલવ્ય પણ હું છું મારો […]